Jeśli tak łatwo jest zmienić swoje życie (doświadczenia) – a jest, to czym jest to, co nazywamy rzeczywistością (realem)?
Te drugie doświadczenia mogą być przyjemniejsze ale czy są bardziej rzeczywiste? Może to są wszystko tylko sny?
Pierwsza zasada: IKE – wszyscy śnimy swoje sny, które mają punkty wspólne ze snami innych ludzi.
Ze snu możemy się przebudzić.

Druga zasada – KALA – nie ma żadnych granic.

Wszystko jest jednością, bo wszystko jest ze sobą połączone. Świat materialny i duchowy nie są oddzielone.

Nie ma oddzielenia od drugiego człowieka i od boskości.

III zasada HUNY – MAKIA – energia podąża za uwagą. Skoncentrowana uwaga powoduje przyciąganie energii ze Wszechświata i przejawiania się odpowiednika przedmiotu koncentracji na planie fizycznym.Wszystko jest energią i dlatego, tam gdzie jest przepływ i intensywność energii, tam jest przyciągana uwaga.
Jeśli są rozpraszacze uwagi typu:…coś jest ważniejsze, coś ciekawsze .. lub inne, to niemożliwym się staje osiągnięcie celu.

IV zasada Huny – MANAWA – teraz jest moment mocy.

Wszystko dzieje się w TERAZ. Dzisiejsze myśli i działania tworzą nasze jutro. Pytanie: czy to, czym zajmujemy się dziś, przybliża nas do tego, czego chcemy doświadczać w przyszłości?

Bycie w TU I TERAZ ( w chwili obecnej) ukorzenia w życiu i rozszerza świadomość.

HUNA w V-tym przesłaniu ALOHA – radość jest głosem miłości. Gdy akceptujemy i cieszymy się chwilą teraźniejszą nasza energia wzrasta i ma uzdrawiający wpływ na nas samych i na nasze otoczenie. Zostaliśmy stworzeni przez miłość dla miłości, bo miłość jest Bogiem.