Rozwój osobisty duchowy

Huna

Waiho wale kahiko – obecnie ujawniane są stare tajemnice.

HUNA 

– prastary system wiedzy o całości stworzenia, to widzenie świata, które stanowi indywidualny sposób zorganizowania energii duchowej we wszystkim co jest. Takie widzenie tworzy jedność ducha i materii.

Świat duchowy jest światem myśli i idei, które kreują fizyczną rzeczywistość.

Słowo „Huna” ma dwa znaczenia:

– hu – ruch, na – bezruch, stabilność,
– najmniejsza cząsteczka niewidzialna, która jest częścią wielkiej całości.

Huna opiera się na siedmiu prawach – PUKUI:

IKE – ŚWIADOMOŚĆ: świat jest taki, jak myślisz, że jest, ludzie są tacy, jak myślisz, że są, los jest taki, jak myślisz, że jest – jesteś twórcą swojego świata. Twoje doświadczenia życiowe są odbiciem Twoich myśli. Gdy zmieniasz myśli, zmieniasz doświadczenia w świecie zewnętrznym.

KALA – DOSTĘPNOŚĆ: nie ma żadnych ograniczeń, ograniczenia są tylko w Twoim myśleniu. Wszystko we wszechświecie jest dostępne i możliwe. Masz wolność w tworzeniu takiego życia, jakiego pragniesz dla siebie.

MAKIA – KONCENTRACJA: energia podąża za uwagą. To, na co kierujesz swoją uwagę (o czym myślisz), manifestujesz w swoim życiu. Może to być zarówno budujące, jak i niszczące.

MANAWA – OBECNOŚĆ: „teraz” jest czasem mocy. Wszystko dzieje się w „teraz”. Wspomnienia o przeszłości lub wizje przyszłości są tylko interpretacją tych zdarzeń w teraźniejszości. Tylko w chwili obecnej masz wpływ na swoje decyzje i wybory.

ALOHA – SZCZĘŚCIE: stan istnienia w życiu, w którym umysł i serce są jednością w radości. Bycie szczęśliwym w teraźniejszości z osobą, samym sobą, całym światem. Posiada najpotężniejszą moc sprawczą we wszechświecie. Ma naturę przyciągania.

MANA – MOC: cała moc pochodzi z wnętrza. Wewnątrz są Twoje wszystkie możliwości, talenty, marzenia i wiedza o ich realizacji. Masz wszystko to, co jest potrzebne, abyś kreował życie jakiego pragniesz dla siebie. To moc Twojego ducha, autorytet wewnętrzny.

PONO – SKUTECZNOŚĆ: rezultat jest miarą prawdy. To, jakie masz życie odzwierciedla Twoje przekonania. Jest koncepcją dobra. Wszystko to, co działa jest prawdziwe.

– to co wewnątrz, stwarza to co na zewnątrz

  • stwarzasz myślą, zasilasz uczuciem
  • podobne przyciąga podobne
  • rodzimy się, aby rozwijać swój unikalny potencjał, aby spełnić sens istnienia Duszy
  • każdy skutek ma swoją przyczynę
  • strategia dla świata rodzi się w domu
  • uczucia pozytywne są wrodzone, negatywne nabyte

 

Sercem Huny jest Ho’oponopono – aktywne przywracanie ładu.


HunaPono.pl – Huna – Rozwój osobisty. Harmonia z Całością Istnienia. Rozwój osobisty duchowy – sesje indywidualne, warsztaty.
Huna zapewnia Ci przeżycie, rozwój osobisty – spełnienie
Warsztaty hooponopono – oczyszczanie mentalne, oczyszczanie z negatywnych energii