608 473 652 manaloa@hunapono.pl

HO’OPONOPONO

Aia ke ola i ka po – zdrowie i pomyślność pochodzą z wnętrza.

W dawnych czasach na Hawajach, gdy ktoś zachorował lub doświadczył negatywnych emocji w całej rodzinie przeprowadzano rytuał Ho’oponopono.
Docierano do przyczyn, wyjaśniano, przepraszano, wybaczano tak długo, aż przywrócono ład w całym rodzie, a choroby lub problemy zniknęły. Nazwa Ho’oponopono w języku hawajskim oznacza przyczyny świetnych rezultatów: ho’o – przyczyna, a ponopono – dobry rezultat, doskonałość. Obecnie Ho’oponopono polega na aktywnym kształtowaniu wnętrza w zgodzie z Wyższym Umysłem i prawami Wszechświata. Jest świadomym kontaktem z większym rytmem oraz energiami przywracającymi boską tożsamość i pozwalającymi Jaźni stać się tym, czym była od początku jej stworzenia: Miłością i Światłem.